GARANTIITINGIMUSED

Garantii:

Fysioline OÜ annab üldiste garantiitingimuste alla kuuluvatele toodetele ühe(1) aastase garantii, kui teisiti ei ole mainitud. Garantii puudutab materjali- ja tootmisvigu. Garantii ei kehti valest kasutusest või loomulikust kulumisest tingitud kahjustustele. Garantii ei kata garantiiremondiga kaasnevaid töö- ega transpordikulusid. Garantiitingimuste täitmiseks on toode vaja üle vaadata koheselt toote saabumisel. Garantiiajal garantiitingimuste alla käivatest vigadest teavitamiseks võtke koheselt ühendus Fysioline Eesti Oüga. Garantiiremondi jaoks tuleb toode saata Fysioline Eesti Oü poolt antud aadressile oma kuludega (transpordi eest Fysioline Eesti Oü poolt antud aadressile) tasub inimene ise.